Η δημιουργία ενός εγκαύματος, αν δεν το προσέξετε, ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου το έγκαυμα υφίσταται στις αρθρώσεις ή και στον λαιμό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, υπάρχει η πιθανότητα επιπλοκής, μόλυνσης και φλεγμονής.

Στην αρχή ενός εκτεταμένου εγκαύματος για την αποφυγή του κινδύνου συνιστάται η άμεση αποκατάστασή του με μόσχευμα από άλλο σημείο του σώματος, για την γρήγορη επούλωσή του.

Dr. Savas Konstantoglou